KAMU ÇALIŞANLARI BİR BÜTÜNDÜR


“KAMU ÇALIŞANLARI BİR BÜTÜNDÜR, KAMUSAL ADALET ÇERÇEVESİNDE SORUNLARINA ÇÖZÜM BEKLİYOR”

MUSTAFA GÜÇLÜ
ANADOLU-SEN KONFEDERASYONU
GENEL BAŞKANI

BASIN AÇIKLAMASI
Anadolu-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü: “Ülkemizde yaklaşan 24 Haziran seçimleri münasebeti ile Cumhurbaşkanı adayları seçim meydanlarında Türkiye’nin geleceği ile ilgili vizyonlarını açıklamaya başlamışlardır. Seçim meydanlarında kamu çalışanlarını ilgilendiren bir çok konuda vaatte bulunmaktadırlar. Kamu çalışanları, yıllardır kronikleşen özlük ve ekonomik sorunlarıyla ilgili bir çok konuda siyasilerden çözüm önerileri hakkında ne gibi bir çare ürettiklerini duymak istemektedir. Ülkemizde sıkıntı için olanların sorunlarını hafifletme adına seçim öncesi adımlar atılmasını takdirle karşılarken hükümetin memurlarla ilgili konularda da illa seçimden sonrayı beklememesi gerektiği gerekli adımları atması adına memurun beklenti içinde olduğunu ifade ediyoruz. Ayrıca cözüm önerilerini sunarken memuru bir bütün olarak değerlendirip, bu çerçevede çözümler üretmesini bekliyoruz.” dedi.

Genel Başkan Mustafa Güçlü, yaptığı açıklamada memurların siyasilerden aşağıda sıraladığı konu başlıklarında çözüm sunarak hayata geçirilmesi talebinde oldukları belirterek “VERİMLİ BİR ÜRETİM VE MUTLU YARINLAR İÇİN TALEP VE BEKLENTİLERİZ AŞAĞIDAKİ MAHİYETTEDİR” dedi.

Genel Başkan Mustafa Güçlü, konfederasyon olarak taleplerini şu şekilde sıraladı:

1/ Memur boyutundan kamu çalışma hayatındaki motivasyon ve verim yetersizliğinin sebebini kadrolu istihdam edilmekten doğan iş güvencesinin memura verdiği huzurda aramaktan artık siyasi aktörler vazgeçmelidir.

2/ Kamu çalışma hayatındaki motivasyon düşüklüğü ve huzursuzluğun ana sebeblerinin en başında gelenlerden biri harcanan emeğin karşılığı olan ücretin memura yeteri derecede verilmemesidir. Bu olumsuzluğun giderilmesi gerekmektedir.

3/ Türkiye ekonomisinin her geçen gün büyüdüğü hükümet tarafından ifade edilmektedir. Bu memnuniyet verici gelişmenin bir sonucu olarak büyümeden doğan refah payından memura düşen hissenin artık maaşlara yansıtılması elzemdir.

4/ Kamuda yapılan yeni istihdamlarda bazı istisnai kadrolar hariç objektif değerlendirmeyi alt üst eden mülakat sistemine son verilerek yapılan titiz bir öz geçmiş araştırmasından sonra KPSS puanı esas alınarak alım yapılmalıdır.

5/ Kamuda yapılan yönetici atamalarında ayrımcılığa ve kayırmacılığa sebebiyet veren tavassutun önüne geçilmeli bu çerçevede en önemli kriter olarak liyakat, ehliyet ile vatana ve millete sadakat ölçü alınmalıdır.

6/Kamuda görev yapan personelin sağlıklı bir kariyer planlaması yapabilmesi için açılması gereken görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının kurumdan kuruma değişen, yöneticilerin insafı ve keyfine terkedilen bir sistem yerine mutlaka uyulması gereken bir plan çerçevesinde yapılmasını içeren bir sisteme acilen geçilmelidir.

7/ Kamuda aynı meslek risklerini taşımalarına rağmen farklı kurumlarda oldukları için farklı özlük haklarına sahip olmaktan mağdur duruma düşen memurların özlük ve ekonomik haklarında ekip ve takım ruhunu pekiştirecek adil bir düzenlemeye gidilmelidir.

8/Kamu çalışanlarının performans değerlendirme sisteminde akla ve bilme uygun yöntemler kullanılmalıdır. Öğretmenlere, velilerin ve öğrencilerin not vererek performans değerlendirmesine katıldığı sistem misalinde olduğu gibi çalışma huzurunu bozacak uygulamaları hayata geçirme ısrarından vazgeçilmelidir.

9/ Ülkemizdeki asgari ücretin yoksulluk sınırı altında olduğu düşünülürse birde bunlara aynı şartlarda ücret alan vekil olarak
görev yapan kamu çalışanları eklenince mağduriyetler artmaktadır. Bu kapsamda sıkıntıların giderileceği bir düzenleme bekliyoruz.

10/ Kamudaki özelleştirmeler ile kurum değiştirmek zorunda kalan memurların uğradıkları özlük ve ekonomik kayıpların sıfırlanarak mağduriyetlerinin bir an önce telafi edilmesi gerekmektedir.

11/ Memurun almış olduğu zamı ikinci altı ayda adeta eriten vergi dilimlerinde yeni bir düzenlemeye gidilmelidir.

12/Kamu çalışanlarına görev başında şiddet uygulayanlar, şiddete maruz kalan kamu çalışanın kurum ve unvan durumuna bakılmaksızın aynı derecede ağır bir mahiyette cezalandırılmalıdır.

13/ Hükümet eden siyasi irade, kamu çalışanlarının hakkını korumak ve genişletmek için faaliyet yapan memur sendikalarına karşı eşit oranda durmaya itina göstermeli ve hükümetin imkanlarından güç devşirmeye çalışan yaklaşımlara prim vermemelidir.

14/ Türkiye Cumhuriyeti Devletine kast etmeye çalışan terör örgütlerinin sempatizanı olan ve alttan alta propagandasına yapan sözde kamu çalışanlarına karşı yapılan amansız mücadele hız kesmeden devam ettirilmelidir. Yapılan bu mücadelede mağduriyete sebeb vererek yapılan mücadeleyi sulandırmaya yönelik sinsi oyunlara dikkat edilmeli, bu süreçte mağdur olduğu yargı yolu ile tespit edilen kamu çalışanlarının sıkıntılarının giderilerek haklarının iade edilmesinde hızlı davranılmalıdır.

15/ Kamu Çalışanlarının isteye dışında rotasyona tabi tutulmaları yerine teşvik faktörünü devreye sokan yeni bir sistem geliştirilmelidir.

16/ 3600 ek göstergenin memurların bir kısmına içine alacak şekilde değil tüm memurları kapsayacak şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz.

17/ Atama bekleyen öğretmen adaylarının fazlalığını dikkate alarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın daha fazla öğretmen alımı yapmasını, kurum içinde Gelir Uzmanlığı sınavı açılmasını bekleyen Maliye Bakanlığı çalışanlarının talebinin dikkate alınmasını, Tapu Kadostro Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda çalışma şartlarının zorluğuna eş orantılı özlük ve ekonomik haklara sahip olmayan personelin sıkıntılarının giderilmesini, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı Orman Muhafaza Memurlarının yaptıkları riskli göreve orantılı olarak özlük ve ekonomik haklarında düzenleme taleplerine kulak verilmesini, Enerji sektöründe özelleştirmelerden dolayı mağduriyetle karşı karşıya olan memurların tedirginliğinin giderilmesine yönelik somut adımların atılmasını, Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan kadro ve ünvanların uygun görülecek şekilde arttırılmasını gibi konularda taleplerimizin bir an önce çözümünü istiyoruz.

18/ Günümüzün şartlarına uymuyor gerekçesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bir değişiklik yapılması düşüncesi makul olsada aynı derecede konuya taraf olan memur sendikalarının görüşlerinin dikkate alınması da çağdaş demokratik işleyişin bir gereğidir. Bu kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bir düzenleme yapılacak ise siyasi iktidar tarafından bu husus mutlaka dikkate alınmalıdır.


 Okunma Sayısı : 6862         27 Mayıs 2018

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 53328

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.