TÜRK KİMLİĞİ TARİHİMİZİN ASLİ UNSURUDUR

ANDIMIZA DAİR KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Türk Milleti ve değerleri merkezinde hareket eden bir zihin yapısının, milletimizin istikbali adına sağlıklı adımlar atabilmesinin yolunun, tarihin sosyo-psikolojik siyasi ortamında vuku bulmuş geçmiş hadiseleri günümüz şartlarını da dikkate alarak değerlendirilmesi ile  mümkün olduğu kanaatindeyiz. 

Günümüzde kadim medeniyet değerlerinden beslenen milli kimliklerin ön plana çıkartılarak yoğun bir mücadelenin yapıldığı bölgemiz ve dünyada Andımız üzerinden bir tartışmanın çıkartılmasının ve insanların kutuplaştırılmasının, pratikte Türk Milletinin istikbali adına bir fayda getirmeyeceği açık bir şekilde ortadadır. Bu kapsamda Türkiye’nin geniş bir üye yapısına sahip konfederasyonu olan Memur-Sen’in, milletimizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde, Danıştayın Andımız için verdiği karar dolayısı ile 81 ilimizde aynı anda açıklama yapmasını manidar buluyoruz. 

Türk Milletinin değerlerine ve İslam ümmetinin çaresizliğine sahip çıkma yolunda gayret eden ülkemizin, Batı medeniyeti tarafından kıskaç altına alınmaya çalışıldığı bir ortamda ve kendi vatandaşını kendi topraklarında katleden, oda yetmiyormuş gibi pervasızca ülkemiz sınırları içinde de katleden sözde islam ülkeleri yöneticilerinin olduğu bir dönemde, sorumluluk sahibi sivil toplum örgütlerinin ülke insanımızı birleştirecek eylem ve etkinliklere öncülük etmesi gerektiğini ifade ediyoruz. 

TÜRK KİMLİĞİ VE KAVRAMINA DAİR

Bir, Türk kimliği tarih boyunca kendini ötekileştirmek üzerine inşa etmemiştir.

İki, bu tarihi gerçeği anlamak için Balkanlardaki müslüman milletlere Türk dendiğinde onur duymalarından anlamak mümkündür.

Üç, bu hakikati içselleştirmek varken müslüman olduğunu ifade eden insanların, Cenab-ı Hakkın “... sizi ırklara ve boylara ayırdık. ALLAH yanında sizin en değerliniz en erdemli olanınızdır...” ayetindeki ırk gerçeğini görmezden gelmeleri doğru değildir.

 Dört, bu kapsamda Türk milletinin tarih içinde İslama hadimliğini ifade etmeyi ve tekrar bayraktar olmasını dile getiren insanların ırkçılıkla itham edilmesi ahlaki bir davranış değildir. 

Beş, Türk Milleti denmesine karşı alerjisi olan ve sokağa dökülen sivil toplum örgütlerinin ülkemizin zor ve çetin günler geçirdiği süreçte, Türk bayrağı ve Türk Milleti diyerek tarihe vurgu yaptıkları günleri çabuk unutmamalarını tavsiye ediyoruz. 

Dünya tarihine bir bütün olarak baktığımızda günümüzde yaşanan mücadelenin arka planında medeniyetler ve milletler arası mücadelenin yaşandığı net olarak ortadadır. Meseleye dahil olduğumuz İslam medeniyeti açısından baktığımızda “Yiğit ve Bayrak düştüğü yerden  Anadolu coğrafyasında Türk Milletinin azmi ve kararlılığı ayağa kalkacaktır, bu hakikatin tecellisini de Allah’ın izni ile kimse engelleyemeyecektir”.

Vatanımızın ve milletimizin birliği ve bekası için son nefesimize kadar gayret içinde olacağız. Türk milletinin güçlü olduğu bir dünyada, ümmetin ve tüm insanlığın adalete ve huzura kavuşacağını ifade ederek “Ey büyük Türk Milleti, varlığımız Türk varlığına armağan olsun” diyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Mustafa Güçlü
Anadolu-Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 4529         24 Ekim 2018

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 134914

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.