Yeni Orta Öğretim Tasarımına Dair Açıklama


YENİ “ORTA ÖĞRETİM TASARIMI”NA DAİR

Sayın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ezbere dayalı bilgi ile “soru” çözüp sınavda başarılı olan değil anlama ve içselleştirmeyle derinleşen bilgi ile “sorun” çözüp hayatta muvaffak olan nesiller yetiştirmeyi hedefe koyan yeni “Orta Öğretim Tasarımı” incelendiğinde göze çarpan hususlar sırası ile şöyledir:

Birinci olarak, mevcut ezbere dayalı orta öğretim sistemimin araç olması gereken sınavları amaç haline getirdiği, bu olumsuzluklardan sıyrılmanın ana yolunun ise tüm öğrencilere eğitim noktasında imkan ve fırsat eşitliği sunmaktan geçtiği tespit edilmiştir. Bu bakış açısını yerinde bulmaktayız. 

İkinci olarak bu hedefe ulaşıldığında öğrencilerin sınav baskısından kurtularak hayatı madde ve manevi boyutu ile bir bütünlük içinde kuşatan müfredata kavuşacağı ifade edilmiştir. Bizlerde bu mahiyetteki bir müfredat reformunu yürekten desteklemekteyiz. 

Üçüncü olarak bu yeni müfredatın bilginin değere dönüşümünü hızlandırarak, öğrencinin kendini keşfedeceği beceri atölyesi ve sertifika atölyesi gibi eğitim ortamlarına kavuşmasını sağlayacağı, buna paralel olarak etkin bir kişilik rehberleri sunacak e-rehberlik ve kariyer ofislerinin hayata geçirileceği dile getirildi. Bizlerde etkin bir rehberlikle öğrencinin geleceğe yönlendirilmesinin elzem olduğu kanaatindeyiz. 

Dördüncü olarak en nihayetinde orta öğretimi bitiren ve yüksek öğrenime geçmeyi düşünmeyen özellikle mesleki ve teknik lise mezunlarının aldıkları sertifikalarla ve portföyleri ile yetkin mezun olarak çalışma sektörüne hazır mahiyette hayata atılmalarını, yüksek öğrenimlerine devam etmek isteyenlerin ise üniversite sınavına hazırlanan değil yüksek öğrenime geçişe hazırlanan bir ruh hali hareket edecekleri bir orta öğretim iklimi oluşturulacağının altı çizildi. 

Beşinci olarak tüm bu yeniliklerin hayata geçirirken kullanılacak eğitim ve öğretim ortamları ile materyallerin hazırlandığının ve gelecek yıldan itibaren yeni sistemin kademeleri olarak hayata geçirileceği ifade edildi. 

Altıncı olarak en önemli husus olan bu yenilikleri pratiğe geçirecek olan öğretmenlerin eğitimi üzerinde de önemle durulacağının altı çizildi. 

Detaya fazla inmeden ana hatları ile kamuoyuna aktarılan hususları genel çerçevede olumlu bulduğumuzu ifade ederek detaylandırılıp uygulamaya koyulurken kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade, konuya paydaş olan sivil toplum örgütlerinin desteği, çok büyük bir ekonomik bütçe, kaliteli ve yetişmiş insan gücü istediğinin altını önemle çizmek istiyoruz.  


Mustafa Güçlü
Anadolu-Sen Konfederasyonu
Genel Başkanı

 Okunma Sayısı : 3092         18 Mayıs 2019

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 409169

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.