MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI


Anadolu Eğitim Kurumları Sendikası ve Anadolu-Sen Konfedrasyonu Genel Başkanı Mustafa Güçlü, yeni yayınlanan MEB Yönetici Atama Yönetmeliğini değerlendirdi.

Anadolu-Sen Genel Başkanı Mustafa Güçlü, yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi:

"Yeni yönetmeliğin olumlu ve olumsuz yönleri olmakla beraber şimdilik üç ana noktada tespit ettiğimiz olumsuzlukları bir ana noktada da olumlu maddeyi kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.

BİRİNCİSİ,

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Bu maddeyi şöyle değerlendiriyoruz: İlk düğmeyi yanlış ilikleyince iki yakayı bir araya getirmeniz zordur. Bu noktada teklifimiz Öğretmenlik Meslek Kanununun bir an önce çıkartılarak müdürlük makamının ikinci görev değil asli bir kadro haline getirilerek birinci ve tek görev haline dönüştürülmesidir.

İKİNCİSİ,

MADDE 27 – (1) Sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanların görevlendirmeye esas puanları; yazılı sınav puanının %50’si, değerlendirme sonucu alınan puanın %30’u ve sözlü sınav sonucu alınan puanının %20’si dikkate alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren bir sonraki yazılı sınav başvuru tarihinin ilk gününe kadar geçerlidir.

Bu maddede ifade edilen mulakatın getirilmesini de objektif kriterlerle atamanın önünü kesecek bir uygulamala olarak görüyor ve doğru bulmuyoruz. Yine aynı şekilde objektif kriterlerle verildiğine inanmadığımız başarı belgeleri ve ödüller neticesinde belirlenen değerlendirme puanının %30 oranında görevlendirmeye esas puana katılırken bilgi ve alın teri neticesinde alınan yazılı sınav sonucunun %50 oranında görevlendirmeye esas olan puana katılmasını da yeterli ve adil bulmuyoruz.

ÜÇÜNCÜSÜ,

MADDE 14 – (1) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında hazırlanan Eğitim Yönetimi Sertifika Programı, uzaktan öğretim ve/veya yüz yüze eğitim kapsamında uygulanır.

Yukarıda çeçevesi çizilen Eğitim Yönetimi Sertifikası Programına yükseköğrenim Kurumunun dahil edilmeyerek tecrübesinden istifade edlmemesini büyük bir eksiklik olarak görüyoruz.

VE SON OLARAK

MADDE 10 – (1) İl değerlendirme komisyonu; il millî eğitim müdürünün ya da görevlendireceği bir il millî eğitim müdür yardımcısı, ilçe millî eğitim müdürü veya il millî eğitim müdürlüğü personelden sorumlu şube müdürünün başkanlığında, il millî eğitim müdürünce il/ilçe millî eğitim şube müdürleri arasından belirlenecek dört üye ile eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolunda faaliyet gösteren sendikalardan ülke genelinde en fazla üyeye sahip ilk dört sendikadan sendika genel merkezinin belirleyeceği birer temsilcinin katılımıyla oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir.

Bu maddede değerlendirme sürecine kurumsal temsil noktasında sendikalarında dahil edilmesini katılımcılık adına olumlu ve yerinde bir adım olarak görüyoruz."

 Okunma Sayısı : 44         06 Şubat 2021

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 374400

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.