EKSEN Ailesi Başkanlar Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

 

EKSEN Ailesi Başkanlar Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Toplantı Sonuç Bildirgesi

Bu toprağın değerleriyle yoğrulmuş sivil toplum örgütleri bin yıllık medeniyet terkibimizin özeti olmalıdır. Merkezine siyasi görüş, etnik köken ve mezhep-meşrep ayrımı yapmadan eşrefi mahlûkat olan insana hizmeti alan ve bu ideali işleyişine nakış nakış dokuyan sivil toplum örgütleri aydınlık yarınlarımızın temel harcı olacaktır. Bu kapsamda sendikalar üyelerinin iradelerini biçimlendiren değil, belirledikleri ilkeler doğrultusunda ortak irade oluşturan yapılar olmalıdır. Eksen Sendikalar ailesinin ana ilkeleri ise milli, sivil, katılımcı ve manevi değerlere bağlı olmaktır.

Eksen Sendikalar ailesi hem sosyo-ekonomik hem de sosyo-kültürel hayat damarlarını sıkı bir şekilde birbirine bağlayan bir sendikal zihniyeti esas almaktadır; yani hem üyelerinin ekonomik ve özlük haklarını içeren “ücret sendikacılığını” hem de toplum sosyal ve kültürel çıkarlarını gözardı etmeyen “sosyal sendikacılık” anlayışını bir potada eritilerek güçlü bir sendikal tasavvurla alanlarda olacaktır.

İnsanı kendine ve topluma karşı sorumlu davranmaya sevk eden en önemli unsurun “adalet duygusu” olduğunu kabul eden Eksen Sendikalar ailesi, bu çerçevede “iş takibi değil hak takibi yapan” bir sendika olacaktır. Sendika ve sendikacılığı makam ve mevki elde etme aracı ya da siyasi parti üslubuyla muktedir olma veya muhalefet etme aracına dönüştüren sendikalar ve sendikacılar yüzünden sendikalarla arasına mesafe koyan kamu çalışanlarını Eksen Sendikalar ailesinin bünyesine katmaya çalışacaktır.

Eksen Sendikalar ailesinin ana gayesi, toplumun her kesiminin milli gelirden hakkına düşen payı alması ve sosyal hayata eşit bir şekilde katılmasını temin için ne yapılmalıdır sorusuna cevap arayan bir sivil toplum örgütü olmak ve bu konuda ürettiği rafine çözümleri devlet kurumları ve yetkilileriyle paylaşarak onları çözüm noktasında harekete geçirmektir.

Ülkemizde sendikaların en önemli işlevlerinden birinin de sağlam temellere oturtulmuş demokratik bir hukuk devletinin inşasına gönül vererek gayret etmek olduğuna inanan Eksen Sendikalar ailesi, ülkemizde farklı siyasi  kültürleri bir çatışama unsuru olarak değil düşünce zenginliği olarak görmektedir. Farklı siyasi kültürler arsındaki ihtilafları çözebilecek ya da en azından çatışmaya dönüşmesini engelleyecek bir mutabaklat çerçevesinde bir siyasi iklimin oluşturulması gerektiğine inanan Eksen Sendikalar ailesi, bu sosyal sorumluluğunun gereklerini sonuna kadar yerine getirecektir.

Kamu çalışanlarının ve toplumun her kesiminin huzur ve refah içerisinde yaşaması temin etmekten birinci derecede devletin sorumlu olduğunu ancak ortaya çıkan sorunların çözümü noktasında kamu otoriteleri ile vatandaşlar arasındaki aracı görevi üstlenen en önemli yapıların sivil toplum örgütleri olduğunu kabul eden Eksen Sendikalar ailesi, emekten aldığı güçle bu görevini en iyi şekilde yerine getirecektir.

Yukarıda çerçevesi çizilen sendikal anlayışla hareket eden EkSEN Sendiklar ailesi kuruluşunu yeni gerçekleştiren EKSEN Sendika- Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası ile EKSEN Tarım- Orman Çalışanları Sendikası, EKSEN Enerji Çalışanları Sendikası, EKSEN Büro Çalışanları Sendikası, EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası ve EKSEN Tapu Kadastro Çalışanları Sendikası ile birlikte 6 hizmet kolundan müteşekkil olmak üzere güçlü bir yapı olarak birlikte hareket etme kararı almıştır.

Kamuoyuna saygıla duyurulur.

 

EKSEN SENDİKALAR AİLESİ

EKSEN Sendika- Eğitim Kurumları Çalışanları Sendikası

EKSEN Tarım- Orman Çalışanları Sendikası

EKSEN Enerji Çalışanları Sendikası

EKSEN Büro Çalışanları Sendikası

EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası

EKSEN Tapu Kadastro Çalışanları Sendikası 

 Okunma Sayısı : 7753         02 Temmuz 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 695822

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.